Bonitace je zhodnocení exteriéru a povahy psa v číslech a kodech, sloužící pro další plemenitbu. Při bonitaci je jedinec změřen a jsou o něm zapsány veškeré údaje do bonitační karty. Tyto informace slouží poradci chovu i chovateli a jsou rozhodující pro výběr chovného partnera.

Bonitace se provádí od ukončeného 15. měsíce psa a feny. Na bonitaci musíte být přihlášeni, proto musíte odeslat přihlášku na bonitaci poradci chovu na emailovou adresu veronika.mannova@akitaczech.cz spolu s dokladem o zaplacení ve stanoveném termínu. Přihláška je ke stažení na klubových stránkách sekce Ke stažení / formuláře

  • Pes musí být předváděn čistý, upravený a to na vodítku, ne v postroji, ne na ostnatém obojku.
  • Pes by měl být na bonitaci předveden v dobré fyzické i psychické kondici. Měl by zvládnout chůzi a klus (ne mimochod) u nohy.
  • V klidu si nechat změřit kohoutkovou výšku.
  • Bez známek agresivity ukázat skus a počet zubů a samci si také musí nechat sáhnout na varlata.
  • Měl by umět stát v klidové pozici (výstavní postoj) tak, aby se dal posoudit jeho celkový vzhled (hlava, trup, úhlení končetin, ocas atd.)
  • V případě chybějících zubů po úrazu musíte doložit Rtg snímek a potvrzení od veterináře v PP. Snímek musí obsahovat číslo zápisu psa ( dle PP ). Bez Rtg a potvrzení bude chybějící zub považován za vadu. S sebou nezapomeňte:
    • očkovací průkaz ( musí obsahovat platné očkování proti vzteklině a psinkovému komplexu ( viz. propozice akce )
    • oboustranný průkaz původu

Veronika Mannová
poradce chovu AICC
731136975, veronika.mannova@akitaczech.cz