Akita Inu Czech Club

Cíle klubu

  • Ustálení, péče a rozvoj japonského národního plemene Akita.
  • Zachovat a zlepšovat kvalitu chovu psů Akita.
  • Zastřešení ostatních japonských plemen v budoucnosti je možné.
  • Pořádat klubové i speciální výstavy a také další akce k propagaci plemene.
  • Zabezpečit maximální míru informovanosti o plemeni.
  • Spolupráce s chovatelskými kluby v ČR i v zahraničí.
  • Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.
  • Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím v jejichž rámci působí.
  • Konat odbornou osvětovou činnost ve vztahu k mládeži, odborné i laické veřejnosti formou přednášek, výstav, školení a odborných článků

Informace

Vážení členové, chovatelé, majitelé akit,

 

Dozvěděli jsme se o šíření dezinformace ohledně zániku našeho klubu/pozastavení jeho činnosti. Tomuto, prosíme, nevěřte! Klub i výbor je plně funkční a zajišťuje, aby činnost klubu byla v souladu s povinnostmi vůči  vám členům i ČMKU. Je pravda, že v souvislosti s pandemií Covid-19 nemáme my, jakožto i ostatní spolky, viditelné aktivity, ale stejně jako vy sledujeme s napětím jaká opatření musíme dodržet pro pořádání výstav, bonitací, táborů, výcviků i členské schůze. Věříme, že se situace v zemi uklidňuje a konání výstavy i bonitace v květnu proběhnou dle plánu. Těšíme se na brzká osobní setkání!

Výbor AICC.