Akita Inu Czech Club

POZVÁNKA NA ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Vážení členové,
zveme Vás na řádnou členskou schůzi spolku Akita Inu Czech Club z.s., která se uskuteční:

  • dne 3. června 2023 (sobota) od 10:00 hodin
  • V Kralupech nad Vltavou v hotelu Sport
    U Cukrovaru 1086, Kralupy nad Vltavou

Prezence od 9:00 do 9:45
PROGRAM:
 1. Kontrola usnášeníschopnosti
 2. Úvod, volba skrutátora, zapisovatele, předsedajícího schůze
 3. Návrh člena spolku na vyloučení jiného člena
 4. Informace o změně pokladníka
 5. Volba náhradníka do výboru
 6. Zpráva o hospodaření
 7. Zpráva poradce chovu
 8. Návrh změn v ceníku
 9. Diskuze
10. Usnesení

Výbor AICC žádá členy klubu, aby na e-mailovou adresu: info@akitaczech.cz , nebo písemnou formou na korespondenční adresu klubu: Kladenská 116, 273 26 Olovnice, potvrdili svoji účast.