Akita Inu Czech Club – AICC byl založen zápisem v Obchodním rejstříku dne 15. dubna roku 2010. Původní členská základna se vyčlenila z Klubu chovatelů málopočetných plemen psů. Je snadné založit si společnost, ale splnit podmínky pro členství v zastřešující organizaci – Českomoravské kynologické unii byl velký úkol. Podmínky byly jasně dané – souhlas Klubu chovatelů málopočetných plemen psů a členská základna složená z většiny
členů původního klubu, soupisem chovných jedinců v majetku členů klubu a seznamem chovatelských stanic našich členů. Splněním těchto podmínek byl náš klub přijat jako prozatímní člen Českomoravské kynologické unie. O tři roky později byl klub přijat jako člen řádný Valnou hromadou ČMKU.

Hlavním posláním klubu byl vždy individuální odborný a seriozní přístup k členské základně, našim chovatelům, členům se psy chovnými, nechovnými i členům bez psů. Výbor od vzniku klubu prošel několika změnami. Každá společnost se vyvíjí a ani my jsme se nevyhnuli začátečnickým bolístkám. Ty jsme vždy dokázali překlenout. Od počátku fungování jsme nabízeli členům nevšední akce, na které se stále vzpomíná. Organizovali jsme společné vycházky se psy, které měly vždy nějaký cíl a zajímavý příběh. Setkání na ranči v Ladné u Břeclavi s vínem a s jízdou na koni. Po stopách krále Václava na Nový hrad v Kunraticích s ochutnávkou medoviny. Akce Nítovice – koně a psi.
Pochod na hrad Karlskrone a soutěže. Pochod v Horním Prysku
s neopakovatelným tatarákem od Milady. Akce Nové Zámky dokonce dvakrát. Pochod kolem Boleveckého rybníka v Plzni a další a další. Pouhé vycházky ale přestávaly členům stačit a poptávka se měnila, lidé potřebovali pomoc s výchovou a výcvikem. Prvním naším klubovým výcvikářem byla Dagmar Fišerová. Dáša je dnes legendou, přirozený talent na krocení divé zvěře. Jediný člověk, který dokázal získat s Akitou zkoušky z výkonu, zkoušky canisteraputické, záchranářské a stopařinu. Zvládla závod se slepou fenou bez toho, aniž někdo poznal, že zvíře nevidí. Dokázala zvládnout za půl hodiny bázlivého agresora a přimět ho k poslušnosti jen pohybem těla a tichými povely. Toto její umění bylo ale jen málo přenosné na řadové kynology a protože nám těžce onemocněla, museli jsme hledat náhradu. Laťka byla vysoko. Plemeno se specifickými vlastnostmi nepotřebuje řadového výcvikáře, ale také trochu psychologa a znalce schopného vcítit se do „myšlení“ našich miláčků. Měli jsme štěstí a do našich řad jsme získali Míšu Šedivou, která nás v současnosti provází na všech námi pořádaných akcích a umí učit. To je totiž velmi důležité, umět učit. Výcvikové tábory jsou naším velkým přínosem pro plemeno a jsme na tato naše konání náležitě pyšní. Totiž pomnožit a prodat štěně je věc jedna, ale zařídit novým majitelům pomoc s výchovou, výcvikem, výživou, poradenstvím v oblasti chovu a zdraví je dalším naším zásadním posláním.

Je pravda, že specializovaný klub pro plemeno by měl být zároveň garantem jeho rozvoje. O to se samozřejmě snažíme. Protože ale řízený chov nepraktikujeme, je na majitelích chovných jedinců jak s genetickým materiálem naloží. Ovšem samozřejmě dle chovných podmínek a se souhlasem poradce chovu. V minulosti byla rovněž importována řada zajímavých psů pro oživení genofondu z nejrůznějších zemí. Polska, Ukrajiny, Ruska, Slovenska, Japonska a dalších. Snažíme se o kvalitní importy, což je ale velký problém. Opět není nemožné nakoupit množství zvířat kdekoli na světě ale je problém dovézt skutečně pěkné zdravé zvíře s minimem geneticky přenosných vad. Zavalit zemi levnými (nebo i drahými) nekvalitními jedinci, to je cesta do tunelu.

Dalším klíčovým úkolem je organizování výstav. Výstavy jsou opět naše velká chlouba. Pravidelně zveme zahraniční znalce pro plemeno a akce si opravdu užíváme. Takže Maria Grazia Miglietta, Angelika Lammers, Suzanne Faust a další velká jména jsou zárukou zajímavého kynologického zážitku.
V roce 2021 přivítáme rozhodčího z Japonska pana Kamisato na speciální výstavě při Světové výstavě v Brně.

Nevyhýbáme se ani činnosti dobročinné. Každý rok pořádáme sbírku na podporu vždy jednoho vybraného psího útulku.

Výbor klubu AICC se snaží zajistit vám kvalitní a kvalifikovaný chovatelský servis, pěkné zajímavé akce a pomoc ve chvílích, kdy jí vy i váš pes potřebuje.
Pokud se v budoucnu rozhodnete jít s námi touto cestou budeme rádi s vámi v našich řadách počítat.

J. Hamplová