Celkový dojem na první pohled značně ovlivňuje barva jedince a kondice srsti. U psů Akita je rovněž velmi důležitá její struktura. Čisté a jasné barvy a pěkné uradžiro u žíhaných a červených jedinců dodávají psovi žádoucí výraz.

Standard plemene uvádí jako možnou i barvu béžový nebo červený sezam, tato barva se na prestižních akcích v Japonsku neposuzuje a ani nevyskytuje. Jde patrně o ústupek JKC evropským či americkým chovatelům. V minulosti byl sezam v Japonských liniích častý. Požadavek na čistotu barev tento znak postupně vytěsňuje.

Při posuzování žíhané varianty psa se výrazně upřednostňuje černo-bílá kombinace před žíháním s příměsí červené. Této barevné varietě se i při správné chovatelské politice vyhnout nelze ale na výstavách se nehodnotí ve špičce. Pozor na chov příliš zesvětlených žíhaných (laicky modrých), aby nedošlo k úbytku pigmentu. Jinak je toto zbarvení v současnosti módní. Červený Akita by měl mít čistý jasně rudý odstín. Japonci říkají „ohnivý Akita“ Udržet v chovu červenou barvu se pro mnohé chovatele stává nepřekonatelný problém . Moderní typ psa Akita s barvou ohně je vzácnost. Pro chovatele je nezbytné sledovat a využívat k chovu a udržení barvy červená geneticky domimantně založené červené psy a feny. I v tomto procesu lze vystupovat rozpor mezi světem výstav a chovatelskou praxí. Dominantně červení jedinci mívají červeně prokvetlou obličejovou část a tedy nejasně ohraničené uradžiro a jsou proto na výstavách penalizováni. V chovu je ale pominout nelze, protože by to nevhodně ovlivnilo další generace červených psů. Bílí jedinci jsou velmi pěkní. Bez výhrad upřednostńujeme co nejtmavší pigmentaci nosu. Hodnotí se opět čistota barvy (pozor na růžové ucho).

Velikost a proporce musí být v rozmezí stanovených standardem.

Záda by měla být rovná, nikoli přestavěná nebo slabá, nebo „kapří hřbet“. Akita inu by měl mít velkolepě osrstěný ocas správně stočený. Nasazení ocasu je pro celkový dojem velmi důležité.

Nohy dostatečně silné a rovné, proporční. Korektní v postoji i v pohybu. Mladí jedinci by měli posuzovatele zaujmout veselou bezstarostností a temperamentem. Fenky dívčím půvabem a kluci rošťáctvím. V dospělosti je pak rozdíl mezi pohlavími velmi zásadní.

Fena – důstojná, něžná, elegantní, sladká

Pes- silný, budící respekt, hrdý, vyrovnaný, při pohledu s očí do očí se Vám sevře hrdlo.

Pár by měl vzbuzovat pocit harmonie, tepla, krásy a něhy.

Tvar hlavy vyjadřuje majestátnost jedince. Je zásadní k dotvoření celkového dojmu.

Uši – jsou tvarovány do trojúhelníku. Pokud jsou dlouhé, vzbuzují dojem, že vzdálenost mezi nimi se jeví jako příliš malá. Pokud jsou slabé, mají tendenci“otevírat siluetu obličeje.

Oči – i zde platí „oko do duše okno“ . Nejlépe vyjadřuje temperament a má rovněž vliv na celkový vzhled, důstojnost a vujádření majestátu psa. Jsou mírně šikmé, vnější koutek oka směřuje vzhůru. Pokud jsou blízko u sebe, pes budí dojem agresivity, přísnosti a zloby. Pokud jsou příliš vzdálené vyjadřují sníženou inteligenci jedince. Světlé oko snižuje majestát a důstojnost psa. Žádoucí je oko co nejtmavší, tedy s maximem pigmentu.

Při pohledu z boku na linii nasazení ucha se v ideálním případě jeví ucho jako paraelní k linii krku. Tento pohled nám rovněž mnoho napoví o povaze jedince. Pokud je úhel větší, vyjadřuje to nedostatek koncentrace, pes je „rozhozen“. Pokud je příliš dopředu nakloněné ucho, vyjadřuje se tak tupá nuda, hloupost, nedostatek ducha.

Linie nosního mostu by měla být téměř paralelní k lebce. Uprostřed čela by měla být výrazná rýha. Začíná mezi očima a směřuje na temeno hlavy. Hloubka stopu a čelo jsou rovněž důležité prvky pro výraz hlavy. Převislý pysk snižuje důstojnost a je nežádoucí.

Vždy pamatujte, že důstojnost je jednou z nejdůležitějších charakteristik japonských psů.

Čenichovou partii můžeme rozděli do tří typů. Pohled zepředu, trojúhelníkovitý, kulatý a hranatý. Trojúhelníkovitý má většinou slabší čelist a působí uvolněně. Hranatý je hrubý a postrádá eleganci. Převislý pysk není elegantní. Ideální je kulatý, ten prozrazuje pěkně tvarované líce a vyhovující čelisti.

Při pohledu z boku je třeba si všímat celkového postoje psa. Rovná záda, vysoko nasazený ocas, přirozený harmonický korektní postoj. Všechny proporce jsou ve vzájemné harmonii. Preferovaný poměr výšky k hloubce hrudníku je 10:5, výška a délka je 10:11 přičemž fena není delší než 10:12. Nohy jsou v paraelních liniích z boku i z čelního pohledu. Kapří hřbet je nezdravý, v důsledu deformuje psovi páteř, prokazuje nedostatek síly a důstojnosti. Rozbíhavý postoj jak z hlediska estetického, tak zdravotního je rovněž problém. Vyjadřuje špatnou kondici a provází ho též ochablá břišní partie.

Přední končetiny čelní pohled – z tohoto pohledu lze posoudit proporce a struktury hlavy, krk a šíři hrudníku, lokty a postavení předních nohou. Vše musí být vyvážené a vyjadřovat stabilitu. Je žádoucí uzavřená „kočičí“ packa. Příliš široký, nebo úzký postoj je deformace, stejně jako příliš krátké končetiny. Slabé kosti jsou projevem nemoci.Přední a zadní nohy jsou v zákrytu. Jsou rovné a dobře osvalené. Vzdálenost mezi stehny a nadprstí je stejná. Nežádoucí je vtáčení nebo vytýčení nohou.

Přední nohy z boku jsou silné, dobře osvalené, připravené na zátěž mohutného předku psa. Příliš strmé, nebo volné nadprstí pozbývá pružnosti a nadměrně zatěžuje zápěstní kloub. Zadní nohy dávají impuls k pohybu. Stejně jako přední, musejí být ve správném úhlu k tělu. Dobře osvalené,silné a v kondici.

Ocas

Ocas, jeho nesení, stočení a osrstění je pro celkový dojem z japonských plemen rovněž zásadní. Měl by být impozantní ozdobou psa a vytářet typickou siluetu japonských psů. Především musí mít dostatečnou délku. Při natažení dosahuje k hleznům. Dále by měl být vysoko nasazen.

Povolené varianty- bubínek dobře stočený, dostatečně dlouhý, postavený na hřbetě nebo položený na jednu či druhou stranu hřbetu. Pevněji stočený ale s dobrou délkou. Elegantní elipsa paralelní k nasazení krku. Špička ocasu se musí dotýkat nebo protínat s kořenem nasazení ocasu. 

Vady

– nedostatečně dlouhý, vývrtkovitě stočený, stočená pouze špička ocasu, stočený pouze u kořene a špička směřující k zemi. Všechny tyto varianty hrubě narušují celkový dojem ze psa, který má být důstojný, harmonický a elegantní.

Nestočený ocas nám hodně napoví o náladě jedince. Trvale nestočený ocas je vyřazující vada z chovu.

Srst a Barva

Barva srsti je první věcí, která vás osloví při pohledu na jedince plemene Akita inu. Dokonalý dojem vytváří struktura a kvalita srsti. Jde o typ jemuž říkáme stupńovitá. Velmi jemná a měkká podsada, delší hrubší srst na hřbetě a krátká na hohách a čenichu. Velmi bohatě musí být osrstěný ocas. Všechny délky musí být korektní. Hodnocení na výstavách (v Japonsku- zatím) je závislé na čistotě zbarvení a kvalitě znaku uradžiro. (v některých textech přeložených z angličtiny přetrvává výraz urajiro , je ho tedy třeba rovněž přeložit do češtiny) Uradžiro je bílá čenichová partie přechází v bílou hruď a břicho, spodní linie nohou a bílá špička ocasu. Měl by mít bílé tlaky. Při pohledu z boku se dokonalé uradžiro jeví jako celá bílá spodní linie psa. U červených by již stehno mělo být červené.

Upřednostňujeme pěkné syté kompaktní, jasné barvy, dobrý pigment nosu, kvalitu a estetickou hodnotu uradžira u žíhaných jedinců.

V Japonsku je hodně důležité při posuzování plemene hodnocení povahy a důstojnosti. Termín pro posuzování „jak mu bije srdce“ to dobře vystihuje. Plachý, bázlivý, nevyrovnaný jedinec , nebo agresivní neurotik do výstavních kruhů nepatří. Zkušený posuzovatel by takového byť i dobře výstavně připraveného jedince měl rozpoznat.

Použitý materiál- Naoto Kdžiwara JKC standard a výklad ke standardu
Překlady japonština Harumi Yamada,Věra Fexová,
Text Jarmila Hamplová