Chovatel ručí za správné a úplné vyplnění a včasné zasílání všech dokumentů poradci chovu.


1) Chovatel/majitel feny žádá o krycí listy písemnou formou nebo e-mailem dostatečně včas před plánovaným krytím. Formulář žádanky o vystavení krycího listu je volně přístupný na webových stránkách AICC. Krytí je možné pouze s vystaveným krycím listem, který PCH pošle chovateli do 14 dnů od obdržení žádosti.

Cena za vystavení krycích listů v řádném termínu – 100,-Kč
Cena za urgentní vystavení krycích listů – 300,-Kč

Číslo účtu: 2200260383 / 2010

VS – členské číslo
Zpráva pro příjemce – jméno člena a druh platby2) V den krytí vyplní do krycího listu po krytí požadované informace a potvrdí podpisy majitele psa a majitele feny.

3) chovatel do 7 dnů hlásí poradci chovu krytí – zasláním krycího listu po krytí poštou nebo e-mailem. Při zahraničním krytí dle vlastního výběru, majitel feny ručí za chovnost psa a doloží kopii PP a doklad o chovnosti.

4) Chovatel do 7 dnů po narození štěňat oznámí narození štěňat majiteli krycího psa.

5) Chovatel do 7 dnů po narození štěňat hlásí jejich narození poradci chovu zasláním krycího listu na adresu PCH (poštou, e-mailem).

6) 3 týdny po narození štěňat pošle chovatel vyplněnou Přihlášku vrhu PCH poštou nebo e-mailem k podpisu a odeslání na Plemennou knihu k přidělení zápisových čísel. Pozn.: přihláška vrhu se vyplňuje abecedně v pořadí psi, následně feny.

7) Chovatel z Plemenné knihy obdrží e-mailem odkaz, ze kterého si vytiskne první stranu PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT. Na tento doklad veterinář potvrdí čipování.

8) Chovatel zašle veterinářem potvrzený doklad o čipování na adresu PCH mezi 8-10 týdnem věku štěňat.

9) PCH zkompletuje doklady o krytí a vrhu a odešle na PK. Plemenná kniha vystavuje průkazy původu do 1 měsíce od přijetí kompletní dokumentace vrhu.

10) Pokud fena nezabřezla, je chovatel povinen krycí list po narození výrazně označit NEZABŘEZLA a do 14 dnů po předpokládaném termínu neuskutečněného porodu odeslat poradci chovu.

11) Pokud ke krytí vůbec nedošlo, krycí list je platný 1 rok od data vystavení.

Číslo účtu: 2200260383 / 2010