PODMÍNKY KLUBOVÝCH SOUTĚŽÍ


Body se započítávají pouze z výstav pořádaných pod záštitou FCI.
Bodová hranice pro dosažení titulu je:

TITUL KLUBOVÁ NADĚJE

 • 20 bodů
 • Věk pro získání titulu KN je 4 – 9 měsíců včetně.
  (body, které se započítávají do titulu KN nelze započítat do titulu KJŠ)
 • Na získání jednoho titulu se vždy započítávají body z celého hodnocení výstavy.
 • Body se počítají z výstav jdoucích chronologicky po sobě (nelze např. výstavu v září počítat do KJŠ a výstavu ze srpna téhož roku do KN)
 • Získání titulu KN je podmíněno nepřerušovaným členstvím v AICC po celé období, ze kterého se body z výstav počítají a účastí alespoň na 2 výstavách pořádaných AICC s minimálním oceněním VN3. Na titul se nezapočítávají body z klubových výstav pořádaných jiným klubem.

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN

 • 50 bodů
 • Věk pro získání titulu KJŠ je 9 – 24 měsíců
  (body, které se započítávají do titulu KJŠ nebudou započteny do titulu KŠ)
 • Na získání jednoho titulu se vždy započítávají body z celého hodnocení
  výstavy (nelze např. V1 počítat na titul KJŠ a CAC z téže výstavy na titul KŠ)
 • Body se počítají z výstav jdoucích chronologicky po sobě (nelze např. výstavu
  v září počítat do KJŠ a výstavu ze srpna téhož roku do KŠ)
 • Získání titulu KJŠ je podmíněno nepřerušovaným členstvím v AICC po
  celé období, ze kterého se body z výstav počítají a účastí alespoň na 1
  výstavě pořádané AICC s minimálním oceněním V3. Na šampionát se
  nezapočítávají body z klubových výstav pořádaných jiným klubem.

KLUBOVÝ ŠAMPION

 • pes 150 bodů, fena 100 bodů – nejméně ve 2 výstavních sezónách a s účastí na klubových výstavách AICC v obou sezónách.
 • Věk pro získání titulu KŠ je od 15 měsíců (body, které se započítávají do titulu KJŠ nebudou započteny do titulu KŠ)
 • Na získání jednoho titulu se vždy započítávají body z celého hodnocenívýstavy (nelze např. V1 počítat na titul KJŠ a CAC z téže výstavy na titul KŠ)
 • Body se počítají z výstav jdoucích chronologicky po sobě (nelze např. výstavuzáří počítat do KJŠ a výstavu ze srpna téhož roku do KŠ)
 • Získání titulu KŠ je podmíněno nepřerušovaným členstvím v AICC po Mcelé období, ze kterého se body z výstav počítají. Povinností je, účastnit se nejméně jednou ročně výstavy pořádané AICC, s výslednou známkou V1 až V4, minimálně ve dvou výstavních sezónách. Na šampionát se nezapočítávají body z klubových výstav pořádaných jiným klubem.
 • Zvýhodnění fen na počet bodů je dáno především jejich handicapem v době hárání, březosti a odchovu štěňat.

KLUBOVÝ GRAND ŠAMPIÓN
Pes/ fena již s titulem KŠ AICC
získání 3x titul CAC ve třídě vítězů, jeden CAC může být nahrazen třemi tituly r.CAC ze třídy vítězů, dosažených pouze na výstavách pořádaných AICC, minimálně ve dvou výstavních sezónách.

 • nepřerušené členství od doby přiznání titulu KŠ AICC
CHOVATELSKÁ STANICE ROKU

Chovatelská stanice musí být registrovaná na území ČR. Majitel chovatelské stanice musí být členem AICC. Do soutěže se musí nahlásit minimálně dvě zvířata ze dvou různých vrhů příslušné chovatelské stanice. Chovatelská stanice s nejvyšším počtem bodů, získává titul „Chovatelská stanice roku“. V této soutěži se bodují všechna ohodnocení přihlášených psů a fen a výsledky ze závěrečných soutěží „Chovatelská skupina“ na národních mezinárodních, klubových AICC a speciálních výstavách. Soutěže se mohou účastnit psi a feny v majetku člena klubu s trvalým bydlištěm na území ČR, se známkou výborný 1 od třídy mladých.

Národní výstavaMezinárodní výstavaKV a SV výstava
1. místo – 7 bodů1. místo – 10 bodů1. místo – 15 bodů
2. místo – 5 bodů2. místo – 7 bodů2. místo – 10 bodů
3. místo – 3 body3. místo – 4 body3. místo – 5 bodů
Bodovací tabulka

Titul ROM AICC


Aktuální pravidla pro udělování titulů jsou platná od 16.3.2024 ( schválena výborem).

Podklady pro přiznání titulu Klubová naděje, Klubový šampion, Klubový junior šampion, Klubový Grand šampion a Klubový veterán šampion zasílejte kdykoliv v průběhu roku na uvedený kontakt: e-mailem na adresu info@akitaczech.cz nebo poštou na adresu: Jitka Balejová, Kladenská 116, 273 26 Olovnice.

Pro získání titulu je nutno zaslat fotokopii PP s oceněními, popř. přílohu k PP nebo kopie posudků z
výstav. U speciálních nebo klubových výstav jiného klubu musí být z podkladů patrné, že jde o speciální
nebo klubovou výstavu, se zadáváním KV, CAC, nebo bez.

Slavnostní vyhlášení Klubového šampiona, předání diplomu a poháru (medaile, či jiné) se bude konat na Klubové akci následující po získání potřebného počtu bodů. Zde se titul zapíše do Průkazu původu.