PODMÍNKY KLUBOVÝCH SOUTĚŽÍ


Body se započítávají pouze z výstav pořádaných pod záštitou FCI.
Bodová hranice pro dosažení titulu je:

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN
 • 50 bodů
 • Věk pro získání titulu KJŠ je 9 – 24 měsíců
  (body, které se započítávají do titulu KJŠ nebudou započteny do titulu KŠ)
 • Na získání jednoho titulu se vždy započítávají body z celého hodnocení výstavy (nelze např. V1 počítat na titul KJŠ a CAC z téže výstavy na titul KŠ)
 • Body se počítají z výstav jdoucích chronologicky po sobě (nelze např. výstavu v září počítat do KJŠ a výstavu ze srpna téhož roku do KŠ)
 • Získání titulu KJŠ a KŠ je podmíněno nepřerušovaným členstvím v AICC po celé období, ze kterého se body z výstav počítají a účastí alespoň na 1 výstavě pořádané AICC.
KLUBOVÝ ŠAMPIÓN
 • pes 150 bodů, fena 100 bodů – nejméně ve 2 výstavních sezónách
 • Věk pro získání titulu KŠ je od 15 měsíců (body, které se započítávají do titulu KJŠ nebudou započteny do titulu KŠ)
 • Na získání jednoho titulu se vždy započítávají body z celého hodnocení výstavy (nelze např. V1 počítat na titul KJŠ a CAC z téže výstavy na titul KŠ)
 • Body se počítají z výstav jdoucích chronologicky po sobě (nelze např. výstavu v září počítat do KJŠ a výstavu ze srpna téhož roku do KŠ)
 • Získání titulu KJŠ a KŠ je podmíněno nepřerušovaným členstvím v AICC po celé období, ze kterého se body z výstav počítají a povinností účastnit se alespoň 1x ročně výstavy pořádané AICC.
 • Zvýhodnění fen na počet bodů je dáno především jejich handicapem v době hárání, březosti a odchovu štěňat
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN
 • 3x ocenění V1 ve třídě veteránů z výstav pořádaných AICC
 • Věk pro získání titulu KVŠ je od 8 roku ve třídě veteránů
CHOVATELSKÁ STANICE ROKU

Chovatelská stanice musí být registrovaná na území ČR. Majitel chovatelské stanice musí být členem AICC. Do soutěže se musí nahlásit minimálně dvě zvířata ze dvou různých vrhů příslušné chovatelské stanice. Chovatelská stanice s nejvyšším počtem bodů, získává titul „Chovatelská stanice roku“. V této soutěži se bodují všechna ohodnocení přihlášených psů a fen a výsledky ze závěrečných soutěží „Chovatelská skupina“ na národních mezinárodních, klubových AICC a speciálních výstavách. Soutěže se mohou účastnit psi a feny v majetku člena klubu s trvalým bydlištěm na území ČR, se známkou výborný 1 od třídy mladých.

Národní výstavaMezinárodní výstavaKV a SV výstava
1. místo – 7 bodů1. místo – 10 bodů1. místo – 15 bodů
2. místo – 5 bodů2. místo – 7 bodů2. místo – 10 bodů
3. místo – 3 body3. místo – 4 body3. místo – 5 bodů

Aktuální tabulka pro bodování platná od 25. 11. 2012 ( schválena členskou schůzí).


Podklady pro přiznání titulu Klubový šampion, Klubový junior šampion a Klubový veterán šampion
zasílejte kdykoliv v průběhu roku na uvedený kontakt: Jitka Balejová – e-mail: hinoko@email.cz nebo
poštou na adresu : Kladenská 116, Olovnice, 273 26.

Pro získání titulu je nutno zaslat fotokopii PP s oceněními, popř. přílohu k PP nebo kopie posudků z
výstav. U speciálních nebo klubových výstav jiného klubu musí být z podkladů patrné, že jde o speciální
nebo klubovou výstavu, se zadáváním KV, CAC, nebo bez.

Slavnostní vyhlášení Klubového šampiona, předání diplomu a poháru (medaile, či jiné) se bude konat na Klubové akci
následující po získání potřebného počtu bodů. Zde se titul zapíše do Průkazu původu
.

Bodovací tabulka