Cíle klubu

  • Ustálení, péče a rozvoj japonského národního plemene Akita.
  • Zachovat a zlepšovat kvalitu chovu psů Akita.
  • Zastřešení ostatních japonských plemen v budoucnosti je možné.
  • Pořádat klubové i speciální výstavy a také další akce k propagaci plemene.
  • Zabezpečit maximální míru informovanosti o plemeni.
  • Spolupráce s chovatelskými kluby v ČR i v zahraničí.
  • Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.
  • Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím v jejichž rámci působí.
  • Konat odbornou osvětovou činnost ve vztahu k mládeži, odborné i laické veřejnosti formou přednášek, výstav, školení a odborných článků