Změna termínu ČS

Vážení členové AICC,

z důvodu náhlé hospitalizace předsedkyně AICC, rozhodl výbor o přeložení řádné členské schůze ze dne 30.4.2022 na termín – neděle 8.5.2022. Místo konání Juniorcamp Živohošť.

Pozvánka a program schůze zůstávají beze změn.

Za výbor AICC

Radovana Dufková

Inna Koníčková

Veronika Mannová

Milan Netušil