Vstupní listy

Vstupní listy na Mimořádnou speciální výstavu plemene akita Brno 
2.10.2021 jsou k dispozici v systému dogoffice.cz

In the dogoffice.cz system you have now an entry confirmation for the
akita show Brno 2.10.2021