Pozvánka na řádnou členskou schůzi

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI spolku Akita Inu Czech Club z.s.,

se sídlem Kladenská 116, 273 26 Olovnice,

IČ: 22872299

Vážení členové,

vzhledem k tomu, že na poslední členské schůzi nebyly projednány pro chod spolku důležité body programu, zveme Vás na novou řádnou členskou schůzi spolku Akita Inu Czech Clubu z.s., která se uskuteční:

  • dne 11. prosince 2021 (sobota) od 10:00 hodin
  • v restauraci Caravan club
  • v areálu Juniorcamp Nová Živohošť
    Nová Živohošť 98, 257 56 Neveklov
  • údaje pro navigaci: JUNIOR CAMP TOBOGAN, CARAVAN CLUB
    nebo GPS 49.7529336N, 14.4105131E

Tato řádná členská schůze není pokračováním členské schůze spolku ze dne 3. 7. 2021, a to z důvodu podané žaloby o neplatnost rozhodnutí této schůze.

Prezence od 9:00 do 9:45

PROGRAM:


 1. Kontrola usnášeníschopnosti

 2. Úvod, volba skrutátora, zapisovatele, předsedajícího schůze

 3. Informace o žalobě na ČS konanou 3. 7. 2021

 4. Zpráva o hospodaření

 5. Zpráva poradce chovu a informace o změnách v bonitačním o chovatelském řádu

 6. Informace o novém ceníku
     Návrh usnesení členské schůze:

     Členská schůze spolku Akita Inu Czech Club z.s. rozhodla o změně ceníku takto:

     …………………………………

     …………………………………

7. Změna stanov

     Návrh usnesení členské schůze:

     Členská schůze spolku Akita Inu Czech Club z.s. rozhodla o změně stanov takto:

     …………………………………

     …………………………………

8. Změna kárného řádu

     Návrh usnesení členské schůze:

     Členská schůze spolku Akita Inu Czech Club z.s. rozhodla o změně stanov takto:

     …………………………………

     …………………………………

 9. Volby do kontrolní komise, včetně náhradníků

     Návrh usnesení členské schůze:

     Členská schůze spolku Akita Inu Czech Club z.s. zvolila tyto členy kontrolní komise:

     …………………………………

     …………………………………

     …………………………………

     Členská schůze spolku Akita Inu Czech Club z.s. zvolila tyto náhradníky do kontrolní komise:

     …………………………………

     …………………………………

     …………………………………

 10. Volby náhradníků do výboru klubu

     Návrh usnesení členské schůze:

     Členská schůze spolku Akita Inu Czech Club z.s. zvolila tyto tyto náhradníky do výboru spolku:

     …………………………………

     …………………………………

     …………………………………

 11. Diskuze

12. Usnesení

Součástí programu bude přestávka na oběd.

Výbor AICC žádá členy klubu, aby na e-mailovou adresu: info@akitaczech.cz , nebo písemnou formou na korespondenční adresu klubu: Kladenská 116, 273 26 Olovnice, potvrdili svoji účast, případně oznámili, kdo je pověřen jejich plnou mocí. Formulář plné moci naleznete v příloze. Plná moc je platná pouze v originále s vlastnoručními podpisy!

Konání schůze je závislé na aktuálních opatřeních vlády v závislosti na epidemiologické situaci. O případné změně termínu, nebo místa konání budete včas informováni.

Všechny dokumenty ke členské schůzi naleznete po přihlášení v sekci Dokumenty klubu.