ČMKÚ FCI Akita Czech japonsky

Podmínky pro získání klubových titulů

PODMÍNKY KLUBOVÝCH SOUTĚŽÍ PLATNÉ OD 18.1.2015

Body se započítávají pouze z výstav pořádaných pod žáštitou FCI. 

Bodová hranice pro dosažení titulu je:

KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN 

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN

 CHOVATELSKÁ STANICE ROKU

Chovatelská stanice musí být registrovaná na území ČR. Majitel chovatelské stanice musí být členem AICC. Do soutěže se musí nahlásit minimálně dvě zvířata ze dvou různých vrhů příslušné chovatelské stanice. Chovatelská stanice s nejvyšším počtem bodů, získává titul „Chovatelská stanice roku“.
V této soutěži se bodují všechna ohodnocení přihlášených psů a fen a výsledky ze závěrečných soutěží „Chovatelská skupina“ na národních mezinárodních, klubových AICC a speciálních výstavách.
Soutěže se mohou účastnit psi a feny v majetku člena klubu s trvalým bydlištěm na území ČR, se známkou výborný 1 od třídy mladých.

Národní výstava                                 Mezinárodní výstava                                           KV a SV výstava

  
1. místo - 7 bodů                                    1. místo - 10 bodů                                                    1. místo - 15 bodů

2. místo - 5 bodů                                    2. místo - 7 bodů                                                      2. místo - 10 bodů

3.  místo - 3 body                                   3. místo - 4 body                                                      3. místo - 5 bodů

                                          

Aktuální tabulka pro bodování platná od 25. 11. 2012 ( schválena členskou schůzí). 

Podklady pro přiznání titulu Klubový šampion, Klubový junior šampion a  Klubový veterán šampion zasílejte kdykoliv v průběhu roku na uvedený kontakt:  Jitka Balejová – e-mail:   hinoko@email.cz nebo poštou na adresu :   Kladenská 116, Olovnice, 273 26.

Pro získání titulu je nutno zaslat fotokopii PP s oceněními, popř. přílohu k PP nebo kopie posudků z výstav. U speciálních nebo klubových výstav jiného klubu musí být z podkladů patrné, že jde o speciální nebo klubovou výstavu, se zadáváním KV, CAC, nebo bez.

 

Slavnostní vyhlášení Klubového šampiona, předání diplomu a poháru (medaile, či jiné) se bude konat na Klubové akci následující po získání potřebného počtu bodů. Zde se titul zapíše do Průkazu původu.

BODOVACÍ TABULKA

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám!