ČMKÚ FCI Akita Czech japonsky

Novinky

Setkání chovatelských klubů 24. 3. 2018

28.03.2018,


Vážení členové AICC,

dne 24. 3. 2018 se v pražském Top hotelu konalo Setkání zástupců chovatelských klubů, organizované ČMKU. Dovolte mi, abych vás krátce seznámila s projednávanými skutečnostmi. Předseda unie pan Lubomír Široký seznámil přítomné s historií a vývojem ČMKU, která v prosinci 2017 slavila 25. výročí založení. Dále byli účastníci setkání stručně seznámeni s plánovanou světovou výstavou, která se uskuteční v září 2021 v Brně. Dalším bodem programu byla veterinární přednáška s tématem dysplazie, postupem při retgenování a vyhodnocováním vč. odchylek. V návaznosti na toto veterinární okénko AICC doporučuje v souvislosti s bonitací mladých jedinců retgen kyčelních kloubů před vyhodnocením dysplazie řešit tak, aby fixaci provedl veterinář formou závaží na DK, protože při držení končetin majitelem v požadovaném úhlu může dojít k falešně zkresleným výsledkům způsobeným přílišnými ohledy majitele ke svému pejskovi , když mu v narkoze nepřirozeně stáčí končetiny. Dále bylo v zájmu objektivity také uvedeno, že rentgen by neměl být z hlediska dovývinu ihned poté, kdy je možné psa či fenku dle řádů bonitovat. Dalším bodem programu byl upgrade programu Dog Office pro přihlašování na výstavy klubové, národní i mezinárodní. 

Zástupci klubů strávili příjemný půlden, získali nové informace a tímto ČMKU za AICC děkujeme.

Předsedkyně L.Marková


Všechny novinky

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám!