Náhradní členská schůze

Vážení členové,

řádná členská schůze konaná 3.6.2023 byla z důvodu neusnášeníschopnosti zrušena.

Náhradní schůze se bude konat 3.6.2023 od 11 hodin.