ČMKÚ FCI Akita Czech japonsky

AKITA INU CZECH CLUB

ZAPSANÝ SPOLEK

Vážení členové, blíží se poslední uzávěrka na naši výstavu 14. 4. 2018 v Braníku, nezapomeňte se přihlásit!

Přihlášky na bonitaci při výstavě v Braníku zasílejte nejpozději do 30. března 2018. Po tomto datu již nebudou přijímány!


Vážení vystavovatelé a chovatelé, pro velký zájem sledujte tuto informaci, již nyní se můžete přihlašovat na Akita tábor 2018, pro velký zájem níže uveřejňujeme odkaz na přihlášku, kterou standardně najdete v záložce přihláška na klubové akce. Stejně tak se můžete přihlašovat na naše letošní výstavy.

přihláška na tábor na tomto odkazu                 

přihláška na Akití přehlídku Nej akita Živohoště 2018  pro všechny akity na tomto odkazu

výbor AICC


POZOR !!!         Vážení kupci, inzerenti a majitelé Akit,  důležité upozornění          POZOR!!!

pravděpodobně jste již narazili, nebo v budoucnu narazíte na inzerci p.Honomichla z okolí  Strakonic - Zahorčice. Osoby níže uvedené, zejména p. Honomichl nakupují  štěňata přes nastrčené osoby. A tím jsou v ohrožení všichni chovatelé. AICC právě teď takový případ řeší. Buďte, prosím všichni , při prodeji štěňat velmi obezřetní. 

Pan Petr Honomichl nebo jeho matka Miloslava Honomichlová ( Miluna) jednají protiprávně

 1. odkazuje se na náš klub AICC
 2. opatřuje své kupní smlouvy naším klubovým logem , které je chráněno autorskými právy
 3. v emailovém podpisu má odkaz na klubový web AICC. 

Klub AICC nemá s tímto jednáním výše uvedených osob nic společného a od těchto aktivit se důrazně distancuje.

Petr Honomichl

 1.  je  množitel v mnoha případech nemocných a agresivních Akit bez PP i jejich kříženců, 
 2. není členem klubu a jedná naprosto v rozporu jak s chovatelským řádem ČMKU, tak se stanovami klubu AICC!!!  
 3. Jeho feny rodí po každém hárání.

Nabádám Vás tímto k nejvyšší opatrnosti a obezřetnosti při koupi či prodeji štěňat, či při hledání nového domova pro umísťovaného psa nebo fenu, aby se žádné zvíře nedostalo do jeho rukou. Také bychom velmi uvítali spolupráci s dokazováním těchto aktivit, které je i po poradách s právníkem velmi závislé na spolupráci VŠECH poškozených. Tedy i těch, kteří si od něj psy koupili.

Za spolupráci děkuje Mgr. Ludmila Marková předseda  AICC

 


Cíle klubu

 1. Ustálení, péče a rozvoj japonského národního plemene Akita inu.
 2. Zachovat a zlepšovat kvalitu chovu psů Akita inu.
 3. Zastřešení ostatních japonských plemen v budoucnosti je možné.
 4. Pořádat klubové i speciální výstavy a také další akce k propagaci plemene.
 5. Zabezpečit maximální míru informovanosti o plemeni.
 6. Spolupráce s chovatelskými kluby v ČR i v zahraničí.
 7. Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.
 8. Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím v jejichž rámci působí.
 9. Konat odbornou osvětovou činnost ve vztahu k mládeži, odborné i laické veřejnosti formou přednášek, výstav, školení a odborných článků

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám!